Connect
To Top

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λίγο πριν ανακοινωθούν οι βαθμοί των υποψηφίων, οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ κάνουν τον δικό τους απολογισμό των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μπορούσατε να μας κάνετε έναν γενικό σχόλιο για τα θέματα της φετινής διαδικασίας;

Γενικό χαρακτηριστικό είναι μάλλον το αιφνιδιαστικό στοιχείο που εντοπίστηκε σε κάποια θέματα και στους τρεις προσανατολισμούς. Πρώτα –πρώτα θα ήταν εύστοχο να αναφερθούμε στα μαθήματα βαρύτητας (συντελεστής 1,3) . Και στους τρεις προσανατολισμούς οι επιδόσεις των μαθητών προβλέπεται να μην είναι ιδιαιτέρα υψηλές, καθώς τα θέματα ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει ειδική αναφορά στα Μαθηματικά προσανατολισμού, που σχετίζονται και τους με δυο προσανατολισμούς. Βέβαια θα υπάρχουν και αυτοί που πέτυχαν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες αλλά θα αποτελούν , πιστεύουμε , μειοψηφία. Στα υπόλοιπα μαθήματα δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες και έτσι οι μαθητές μπορούσαν να πετύχουν καλύτερες βαθμολογίες.

Έχουν ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, οι «προβλέψεις» για τις βάσεις. Η διαμόρφωσή τους, ποιων στοιχείων είναι συνάρτηση; Είναι φρόνιμο οι υποψήφιοι να δίνουν σημασία σε αυτές τις εκτιμήσεις;

Για το 2017 θεωρούμε πως κύριος παράγοντας που θα καθορίσει τις βάσεις είναι ο μειωμένος αριθμός εισακτέων στα δημοφιλή τμήματα. Παράλληλα όμως ας σκεφθούμε ότι και οι βαθμολογίες των μαθητών στις εξετάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη διακύμανση τους. Όταν ο μαθητής στα μαθήματα βαρύτητας δεν πετυχαίνει υψηλά αποτελέσματα , γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον αυξημένο αριθμό δυσκολίας, τότε τα συνολικά μόρια θα είναι χαμηλά και η τάση των βάσεων πτωτική. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε ότι οι βάσεις καθορίζονται και από τη σειρά προτίμησης των τμημάτων που θέτουν οι υποψήφιοι στα μηχανογραφικά τους. Εμείς βέβαια, συμβουλεύουμε του μαθητές μας να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και όχι με τις προβλέψεις που γίνονται σχετικά με τις βάσεις. Άλλωστε καθαρή εικόνα για καλύτερη εκτίμηση θα έχουμε μόνο όταν ανακοινωθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της βαθμολογίας τους.

Το γεγονός πως φέτος σε κάποια μαθήματα απαιτούνταν καλή γνώση της ύλης προηγούμενων τάξεων του Λυκείου δημιουργεί νέα δεδομένα στην προετοιμασία των νέων υποψηφίων;

Πράγματι σε ορισμένα μαθήματα  (όπως τα μαθηματικά προσανατολισμού) απαιτούνταν γνώσεις και από προηγούμενες τάξεις του Λυκείου. Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι το πνεύμα της δουλειάς μας δεν αλλάζει, διότι οι γνωστικές απαιτήσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις προϋποθέτουν γνώσεις και των προηγουμένων τάξεων του Λυκείου. Είναι γνωστό βέβαια πως για τη Φυσική,  τα Αρχαία,  τα Μαθηματικά υπάρχει μια συνέχεια από την Α΄ Λυκείου έως και τη Γ΄ Λυκείου. Πιστεύουμε όμως ότι η σωστή προετοιμασία, η καθημερινή εξάσκηση και η αφοσίωση στους στόχους πάντα μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε λίγες ημέρες θα γίνει η ανακοίνωση της βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου στα μαθήματα που εξετάστηκε και φυσικά ξεκινά η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων. Πόσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή τη σειράς των σχολών που θα δηλώσει ο υποψήφιος;

Αναμφισβήτητα η συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι υποψήφιοι υποπέφτουν σε λάθη, τα οποία οφείλονται κυρίως στη λανθασμένη πληροφόρηση των ίδιων αλλά και των γονέων τους . Εμείς τους προτρέπουμε να επιλέξουν τις σχολές πρώτα σύμφωνα με τις κλίσεις, τα όνειρα τους αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές,. Άλλωστε αυτή είναι και η σημασία της σειράς προτεραιότητας στις επιλογές τους. Αποδεικνύεται έτσι η δυνατότητα που έχει ο κάθε υποψήφιος να επιλέξει τη σχολή ή τις σχολές στις οποίες θα ήθελε να επιτύχει, χωρίς ακόμη να γνωρίζει τις βάσεις, Φυσικά διαμορφώνονται κάθε χρόνο ανάλογα με τη «ζήτηση» που εμφανίζεται στα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων.

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι λίγο δύσκολη διαδικασία για κάποια από τα παιδιά. Στο φροντιστήριό σας μπορούν οι μαθητές σαν να συμπληρώσουν το δελτίο με τα δική σας βοήθεια; Γίνεται και στο χώρο σας;

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του φροντιστηρίου μας έχουμε θέσει ως στόχο να παραμείνουμε μια οικογενειακή υπόθεση, υποστηρίζοντας τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Φυσικά σε αυτή την κρίσιμη μετάβαση από την μέση στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και με την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας να δυσχεραίνει την επιλογή τους, δεν θα μπορούσαν να είναι μόνοι τους. Στο χώρο μας , μένοντας κοντά στους μαθητές μας έως και αυτή την τελική διαδικασία, προσφέρουμε εξατομικευμένη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επιθυμίες και τους προβληματισμούς τους.

 

Δ. Καρανικολίδης  –  Θ. Δεληγιάννης

       Μαθηματικός            Φιλόλογος

 

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία : Εκπαίδευση